KURSLAR


 

SALON E

 

Vasküler Cerrahi Kursu

10:55-11:00 Açılış
Uğur Bengisun
11:00-12:00 Oturum Başkanı: İskender Alaçayır
11:00-11:20 Vasküler Muayene ve Görüntüleme Yöntemleri
Fatih Ata Genç
11:20- 11:50 VTE ve cerrahide profilaksi      
Mehmet Hamdi Kurtoğlu 
11:50- 12:20 Safen Ven Varisleri: Stripping ve endovenöz tedaviler (skleroterapi, lazer, RF ablasyonu)
Uğur Bengisun
12:20- 12:30 KAHVE ARASI 
 12:30- 13:00 Akut Arteriyel Travma ve Akut Emboli/Tromboza Yaklaşım 
Arda Çetinkaya
 13:00- 13:30 Cerrahi polikliniğinde ayak yarasına yaklaşım
Selçuk Baktıroğlu
13:30-14:30 Hemodiyaliz amaçlı AVF           
Acar Tüzüner
14:30- 14:40 KAHVE ARASI 
14:40- 15:00 Anastomoz Teknikleri, Uygulamalı Eğitim
15:00- 15:10 Vasküler cerrahide aletler, Sütür materyalleri ve askılar     
Fatih Yanar
 15:10- 15:20 Vasküler anastomoz teknikleri ve greftler
Arda Çetinkaya 
15:20- 16:20 Model üzerinde uygulamalar(4 -5 istasyonda):
• Arteriyotomiler
• Hemostaz ve primer arter tamirleri
• Yama (patch) greftle onarımlar
• Uç-uca (end-to-end) arter anastomozları
• Uç-yan (end-to-side) arter anastomozları
• Paraşüt tekniği
• Tromboembolektomi
16:20- 16:30 Sertifikaların Dağıtımı